Aanleverspecificaties

Op deze pagina vindt u informatie betreffende het aanleveren van digitale bestanden. Door CTP enerzijds en digitaal drukken anderzijds beschikt De Budelse over een volledig digitale workflow. Om dit proces zonder verstoringen te laten verlopen is het belangrijk dat digitale bestanden op een uniforme wijze worden aangeleverd. Bijgaand treft u onze richtlijnen hiervoor in PDF aan.


Aanleverspecificaties