Aanleverspecificaties

Om het productieproces zonder verstoringen te laten verlopen en voor een voorspelbaar resultaat is het belangrijk dat er drukklare PDF bestanden op een uniforme wijze worden aangeleverd. Bijgaand treft u onze richtlijnen hiervoor aan.


Controle door De Budelse

Na ontvangst wordt het digitale bestand gecontroleerd op mogelijke fouten. Wanneer wij ‘onregelmatigheden’ constateren, nemen wij contact met u op.


Wat aan te leveren

 • Een drukklaar PDF bestand per product / artikel. De PDF dient volgens de Europese vellenoffset norm te worden geschreven.
 • Via GWG (Ghent Workgroup) zijn de juiste settings beschikbaar voor het schrijven van een PDF volgens deze norm; 
  http://gwg.org/application-settings/


Hoe aan te leveren

 • Wetransfer.com link.
 • E-mail (tot max. 10 mb per e-mail bericht).
 • Aanlevering via FTP server. URL; ftp.debudelse.nl.
  Hiervoor heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Met deze gegevens heeft u toegang tot een eigen map, deze zijn beschikbaar via uw contactpersoon.


Technische specificaties

 • Wanneer een bedrukking aflopend is, dan minimaal 3 mm afloop.
 • Zorg ervoor dat de pagina (het netto formaat) gecentreerd in de PDF staat.
 • Pagina 1 in het document is de buitenzijde van de verpakking of de eerste pagina van een bijsluiter.
 • Pagina 2 in het document is de binnenzijde van de verpakking of de tweede pagina van een bijsluiter.
 • Pagina 3 in het document is bestemd bij verpakkingen voor technische zaken zoals braille, vernis, etc.
 • De afmetingen dienen op 100% te zijn van het eindproduct. Bestanden worden in afmeting niet vergroot of verkleind.
 • Bestanden altijd met snijtekens aanleveren.
 • Bestanden altijd met trimbox en mediabox aanleveren.
 • Maximale kleuropbouw mag niet boven de 300% uitkomen.(De percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
 • Minimale lijndikte positief: 0,12mm / negatief: 0,18mm.
 • Vermeld of er extra afwerkingshandelingen en veredelingen uitgevoerd dienen te worden zoals: spotvernis, preegvorm, braille, folie etc.

Barcodes

 • Voor het plaatsen van barcode’s (EAN, datamatrix, etc.) adviseren wij u om het volgende te lezen en in acht te nemen; GS1 barcode
  Barcodes bij voorkeur in zwart of donkere steunkleur, géén CMYK opbouw. En niet kleiner als 80% plaatsen


Afbeeldingen

 • Gebruikte afbeelding, 100% plaatsen met een resolutie van 300 DPI. Indien dit niet mogelijk is, minimaal 150 DPI.


Kleuren

 • Bestanden die gedrukt worden in full color offset naar CMYK omzetten.
 • Bij steunkleuren (Pantone) zorg dat de kleuren consistent zijn (zelfde benaming).
 • Géén RGB- of LAB-kleuren.
 • RGB beelden moeten altijd worden omgezet naar CMYK en dit kan tot aanzienlijke kleurverschillen leiden. Het omzetten hiervan is op risico van de aanleverende partij.
 • Witte tekst en vlakken op uitsparen zetten en géén transparantie of overdruk gebruiken.
 • Technische elementen en veredelingen zoals spotvernis, preegvorm, braille, folie etc. mogen nooit in CMYK kleuren staan.
 • Technische elementen en veredelingen altijd op overdruk zetten.Stansvormen

 • Gebruik alleen stansmes tekeningen die door De Budelse zijn aangeleverd.
 • Stansmes tekening niet verkleinen of vergroten. Deze altijd op 100% plaatsen in de opmaak.
 • Stansvorm en/extra afwerkingshandelingen in een aparte laag zetten.
 • De lijnen van een stansmes dienen op overdruk te staan.
 • De kleur van stansmeslijnen “Artios_Cut” noemen en 0,5 Pt dik. Ril, slit en perforatielijnen mogen de naam “Artios_Crease” hebben. Maak er een spot kleur van en geen CMYK.


Braille

 • Eventuele braille punten in een aparte laag zetten en een duidelijke kleuraanduiding geven. (niet in CMYK maar aparte steunkleur).


Braille-stramien en voorbeeldstramien

 • Braillestramien dient minimaal 8 mm van de vouwranden te staan.
 • Plaats altijd op 100%. Niet verkleinen of vergroten.
 • De braille-tekst buiten drukbeeld plaatsen als getypte leesbare tekst. Gebruik het lettertype om braille te zetten, bij voorkeur van www.pharmabraille.com. Dit lettertype dient in ons braille-stramien te passen.
 • Max 20 tekens op één braille regel.
 • Max 5 regels braille in één stramien.
 • Braillelettertypes hebben voor iedere taal een andere tekenset. Dus altijd de juiste tekenset gebruiken voor een taal.


Aanleveren van open bestanden; Adobe Illustrator en Adobe Indesign

Open bestanden uit deze software pakketten mogen aangeleverd worden, maar altijd in combinatie met een drukklare PDF.


Opslaan

 • Open bestanden moeten zijn bewaard in de meest recente software versie van Indesign of Illustrator.
 • Maak gebruik van de functie “Pakket / Package” om uw bestand, lettertypes en/of afbeeldingen compleet te verzamelen. Alleen dan is een open bestand te gebruiken voor productie.


Lettertypes

 • Lettertypes eventueel omzetten in lettercontouren / outline. Hierdoor kunnen er géén teksten wegvallen of verspringen. Tekstcorrecties zijn dan echter niet meer mogelijk.


Trapping

 • Controleer of de ‘overlap’ instellingen van illustraties en logo’s in Illustrator correct zijn.
 • Witte tekst en vlakken op uitsparen zetten en géén transparantie  of overdruk gebruiken.


Bestanden voor drukwerk gemaakt in de software pakketten o.a.; Microsoft Word, Powerpoint en Paint kunnen voor onverwachte resultaten zorgen. Heeft u vragen over de digitale aanlevering? Neem dan gerust contact op via telefoonnummer
+31 (0)495 498000.


Wij beantwoorden graag al uw vragen.