Innovatie-Inspitatiedag 2023 terugblik

Hans Geurtjens en Rinske Pauw blikken terug op geslaagde
Innovatie-Inspiratiedag

De Budelse steekt veel tijd en energie in goed relatiebeheer. Jarenlang stond er een klantendag op het programma, inclusief excursie en een gezamenlijk diner. Dit jaar bestond de behoefte om dit jaarlijkse evenement een andere vorm en inhoud te geven. Bewust viel de keuze op een Innovatie-Inspiratiedag voor een zeer specifieke klantgroep: healthcare, waar de branches farmacie en medical onder vallen. “Ik heb ervan genoten om te zien en te horen hoe prominente bedrijven in deze branche zich duurzaam willen profileren in packaging”, stelt directeur Hans Geurtjens vast. “En hoe actief iedereen bezig is met innovatieve oplossingen voor de toekomst.”   

Gastsprekers 

Ruim dertig vertegenwoordigers uit de medisch/farmaceutische verpakkingsbranche gaven op dinsdag 19 september acte de présence om inspiratie op te doen over het gekozen thema ‘Healthcare Packaging’. Een mooie mix van ontwikkelaars, producenten, gebruikers en verenigingen luisterde geboeid naar de verhalen en ervaringen van drie gastsprekers: Noortje Swart (manager van de apotheek in het UMC Amsterdam), Roel Willems (oprichter en CEO van LifeSky BV) en Michael Nieuwesteeg (directeur van het Nederlands Verpakkingscentrum). “We hebben er bewust voor gekozen om de regie van de inspiratiedag in handen te geven van Rinske Pauw”, licht Hans Geurtjens toe. “Zij is als ziekenhuisapotheker, eigenaar van de Nutritheker en Intervisie met zorg bekend met de materie en ze heeft ervaring om als dagvoorzitter zo’n dag aan elkaar te praten en een afsluitend rondetafelgesprek te leiden.’    

Ontvangst en rondleiding

Na de ontvangst en een korte introductie over de ontwikkeling van de Budelse tot specialist in healthcare verpakkingen stond er een rondleiding door het bedrijf op het programma voor de gasten die daarin interesse hadden. “In mijn openingswoord heb ik benadrukt dat de keuze voor healthcare verpakkingen niet nieuw is voor de Budelse”, kijkt Hans Geurtjens terug op het begin van de dag. “We zijn ons hierin steeds meer gaan specialiseren, omdat we geloven in de mogelijkheden van karton voor duurzame, toekomstbestendige healthcare verpakkingen. Het was heel inspirerend om onze kennis te delen en te luisteren naar de innovatieve ideeën van de sprekers. We zijn samen verantwoordelijk voor duurzame verbeteringen aan verpakkingen in de gezondheidszorg.” 

🔺 Rinske Pauw

Vreemde eend in bijt

Rinske Pauw vond het een eer om tijdens de inspiratiedag de rol van dagvoorzitter te vertolken. Van huis uit is zij ziekenhuisapotheker en dus goed op de hoogte van het thema van de inspiratiedag: duurzame healthcare verpakkingen. “Misschien ben ik vanuit mijn professionele werkzaamheden een beetje een vreemde eend in de bijt als dagvoorzitter”, stelt ze lachend vast. “Tegelijkertijd heb ik ruime ervaring met de inkoop en logistiek van geneesmiddelen en ben ik veel betrokken geweest bij het barcoderen van de verpakkingen van geneesmiddelen. Ik heb me er landelijk hard voor gemaakt dat zelfs de kleinste verpakkingseenheid over een traceerbare barcode moet beschikken. Het is namelijk heel belangrijk om medicatie bij verstrekking aan het bed in een ziekenhuis te scannen om zo fouten te voorkomen. Nu ben ik als zelfstandig ondernemer actief op het snijvlak van geneesmiddelen, voeding en leefstijl. Ook vanuit deze nieuwe rol heb ik volop met het thema te maken. Ik heb er alleen nooit bij stil gestaan dat er zoveel bij komt kijken.” 

Best practices 

Regelmatig krijgt Rinske Pauw de vraag om bij een seminar of congres als dagvoorzitter te fungeren. Ook staat ze steeds vaker als gastspreker aan de andere kant van het spreekgestoelte. “Bij de inspiratiedag van de Budelse vond ik het heel interessant om meerdere stakeholders bij elkaar te zetten en gezamenlijk te discussiëren over de toekomst van healthcare verpakkingen”, vervolgt ze haar betoog. “Samen hebben we aan de hand van diverse best practices intensief gesproken over waar de overlap zit, hoe we kunnen samenwerken en op welke vlakken we elkaar kunnen inspireren. Dankzij mijn kennis van zaken kon ik ook de juiste vragen stellen en gasten prikkelen om vanuit hun eigen ervaringen een bijdrage te leveren.

🔺Elke verpakking een unieke QR- of 2D-matrixcode.

Medicatie, voeding en leefstijl 

Als jong meisje droomde Rinske Pauw van een toekomst als arts. Tot haar spijt werd ze keer op keer uitgeloot. Als alternatief koos ze voor een 6-jarige opleiding tot apotheker, gevolgd door een specialisatie van 4 jaar om deze functie in het ziekenhuis uit te oefenen. “In al die jaren heb ik ervaren hoe belangrijk medicatie is, zeker bij acute zorg”, blikt ze terug op haar carrière. “Met medicatie zijn we in staat om klachten te onderdrukken, maar vaak lossen we de echte problemen niet op. Daarom ben ik geswitcht en richt ik me nu vooral op het preventieve deel van de gezondheidszorg. Hoe kunnen we aan de voorkant ervoor zorgen dat mensen met behulp van voeding, meer beweging of zingeving gezonder worden en blijven. Met lesgeven en coachen van mensen lever ik daar nu een bijdrage aan.”  

🔺 Noortje Swart

Duurzaamheid Medicatie 

Het is opvallend vanuit hoeveel invalshoeken we volgens Hans Geurtjens naar healthcare verpakkingen kunnen kijken. “Noortje Swart geeft als hoofd van de ziekenhuisapotheek van het AmsterdamUMC leiding aan het thema Duurzaamheid Medicatie”, introduceert hij de eerste gastspreker. “Zij heeft dagelijks te maken met de opslag en het aanhouden van voldoende voorraad medicijnen. Het probleem waar zij tegenaan loopt, is dat er een grote variatie bestaat in vormen en maten van verpakkingen. Met het oog op robotisering van logistieke processen is dat lastig. Veel verpakkingen bevatten in haar ogen ook te veel lucht en kunnen veel compacter geproduceerd worden. Tot slot maakt zij zich zorgen om onderwerpen als verspilling, de noodzaak van papieren bijsluiters, kindveilige verpakkingen en het onnodige gebruik van plastic.” 

🔺 Roel Willems

Smart packaging 

Als tweede gastspreker betrad Roel Willems het podium. Met zijn bedrijf Lifesky neemt hij het voortouw bij de ontwikkeling van baanbrekende oplossingen die gebruikmaken van innovatieve technologieën en verpakkingsfunctionaliteiten om zo de toeleveringsketen efficiënter te maken en de impact op het milieu verminderen. “Roel Willems gelooft heilig in de toepassing van smart packaging om het huidige landschap te verduurzamen en toekomstbestendig te maken”, vat Hans Geurtjens de ambities van Roel Willems kort samen. “In zijn ogen zijn er slimme oplossingen nodig om de zorg in de toekomst toegankelijk, duurzamer en betaalbaar te houden. 

Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om verpakkingen slim te maken om informatie te ontsluiten en logistieke processen te automatiseren en te verbeteren. Ter illustratie vertelde Roel Willems ook nog over hoe het bedrijf Pelviz, waar De Budelse mede eigenaar van is, RIFD-technologie bij kartonnen verpakkingen gebruikt. Dit maakt het mogelijk om healtcare verpakkingen gedurende de gehele supply chain te monitoren. 

🔺RFID-technologie bij een kartonnen verpakking

Symbolen als alternatief voor tekst 

Na de lunch vertelde Michael Nieuwesteeg – als directeur van het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) – de gasten op boeiende wijze over de mogelijkheden die er in de toekomst ook voor healthcare verpakkingen noodzakelijk zijn. Zijn presentatie had de pakkende titel ‘Het wordt DRUK op het etiket: de toekomst van de medicijninformatie op de verpakking’. Het was niet voor niks dat het woord DRUK met hoofdletters in de titel stond. “Veel te veel verpakkingen bevatten een combinatie van lucht, folie en plastic”, herkent Hans Geurtjens zich in de woorden van de autoriteit op verpakkingsgebied. “Met het oog op een duurzame toekomst is die situatie niet gewenst. Verder benadrukte Michael Nieuwesteeg dat healthcare verpakkingen te veel wettelijk verplichte informatie bevatten. Vaak in geschreven taal, die voor veel mensen onbegrijpelijk is. Daarom investeert het NVC momenteel volop in alternatieven, bijvoorbeeld door tekst te vervangen door universele symbolen, die iedereen in één oogopslag begrijpt.” 

🔺 Michael Nieuwesteeg

Rondetafelgesprek 

Tot slot gaf Rinske Pauw nog leiding aan een rondetafelgesprek, waaraan behalve Hans Geurtjens en de drie gastsprekers ook Michiel van Heukelom van MSD Animal Health deelnam. “Tijdens dit gesprek hebben we ons gezamenlijk verdiept in de besproken thema’s”, vat de dagvoorzitter de opzet samen. “En vanzelfsprekend heb ik de deelnemers enkele prikkelende stellingen voorgelegd. Als het om de toekomst van verpakkingen gaat, is het opvallend dat iedereen van Groningen tot Maastricht met dezelfde uitdagingen te maken heeft. Daarbij maakt het niet uit of een bedrijf generieke medicijnen of voedingssupplementen op de markt brengt.” 

“We zijn samen verantwoordelijk voor duurzame verbeteringen aan healthcare verpakkingen”  

Geslaagde dag 

Gedurende de dag spraken gastsprekers en genodigden positief over thema’s als smart packaging, de meerwaarde van digitale bijsluiters, recycling van verpakkingen en serialisatie via unieke codes. “Natuurlijk was er ook bezorgdheid”, stelt Hans Geurtjens tot slot vast. “Zo zijn er veel voorstanders van lokaal produceren om minder afhankelijk te zijn van grote landen als India en China. Ook de machtspositie van zorgverzekeraars is een punt van aandacht. Samenvattend kan ik maar één conclusie trekken: De Innovatie-Inspiratiedag is voor herhaling vatbaar.”